Eden I

Błędowska 13A32-329 Laski

Ośrodek dzienny 8-16,Ośrodek całodobowy 24h.

608 289 093, 660 049 508seniorzpasja@gmail.com

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/RPMP.09.02.03-12-0458/16

Napisał: 5 wrzesień, 2017

Zamawiający – Firma Usługowo Handlowa „DADAK” Urszula Majocha informuje, że w wyniku przeprowadzonego w postępowaniu o udzielenie zmówienia o wartości wyrażonej w złotych kwoty od 20 000 PLN netto do 50 000 PLN netto zgodnie z rozeznaniem rynku określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na dostawę mebli do kuchni, jadalni, sali komputerowej oraz sal do rehabilitacji do Dziennego Ośrodka Pobytu Osób Starszych w Laskach w ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 została złożona:

 • w części I- 2 oferty:
 1. MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, 32-540 Trzebinia, ul. Cicha 1, NIP: 628-204-32-06
 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, 32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul. Długa 150, NIP: 637-000-23-42

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części II- 3 oferty:
 1. MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, 32-540 Trzebinia, ul. Cicha 1, NIP: 628-204-32-06
 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, 32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul. Długa 150, NIP: 637-000-23-42
 1. F.H.U. REH-MAR Mariusz Liboza, Jowisza 4/6, 44-117 Gliwice, NIP: 6481083409

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części III- 3 oferty:
 1. MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, 32-540 Trzebinia, ul. Cicha 1, NIP: 628-204-32-06
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, 32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul. Długa 150, NIP: 637-000-23-42
 3. F.H.U. REH-MAR Mariusz Liboza, Jowisza 4/6, 44-117 Gliwice, NIP: 6481083409

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części IV- 3 oferty:
 1. MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, 32-540 Trzebinia, ul. Cicha 1, NIP: 628-204-32-06
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, 32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul. Długa 150, NIP: 637-000-23-42
 3. F.H.U. REH-MAR Mariusz Liboza, Jowisza 4/6, 44-117 Gliwice, NIP: 6481083409

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części V- 3 oferty:
 1. MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, 32-540 Trzebinia, ul. Cicha 1, NIP: 628-204-32-06
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, 32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul. Długa 150, NIP: 637-000-23-42
 3. F.H.U. REH-MAR Mariusz Liboza, Jowisza 4/6, 44-117 Gliwice, NIP: 6481083409

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części VI- 3 oferty:
 1. MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, 32-540 Trzebinia, ul. Cicha 1, NIP: 628-204-32-06
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, 32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul. Długa 150, NIP: 637-000-23-42
 3. F.H.U. REH-MAR Mariusz Liboza, Jowisza 4/6, 44-117 Gliwice, NIP: 6481083409

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części VII- 3 oferty:
 1. MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, 32-540 Trzebinia, ul. Cicha 1, NIP: 628-204-32-06
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, 32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul. Długa 150, NIP: 637-000-23-42
 3. F.H.U. REH-MAR Mariusz Liboza, Jowisza 4/6, 44-117 Gliwice, NIP: 6481083409

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części VIII- 3 oferty:
 1. MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, 32-540 Trzebinia, ul. Cicha 1, NIP: 628-204-32-06
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, 32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul. Długa 150, NIP: 637-000-23-42
 3. F.H.U. REH-MAR Mariusz Liboza, Jowisza 4/6, 44-117 Gliwice, NIP: 6481083409

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez F.H.U. REH-MAR Mariusz Liboza, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części IX- 3 oferty:
 1. MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, 32-540 Trzebinia, ul. Cicha 1, NIP: 628-204-32-06
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, 32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul. Długa 150, NIP: 637-000-23-42
 3. F.H.U. REH-MAR Mariusz Liboza, Jowisza 4/6, 44-117 Gliwice, NIP: 6481083409

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części X- 3 oferty:
 1. MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, 32-540 Trzebinia, ul. Cicha 1, NIP: 628-204-32-06
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, 32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul. Długa 150, NIP: 637-000-23-42
 3. F.H.U. REH-MAR Mariusz Liboza, Jowisza 4/6, 44-117 Gliwice, NIP: 6481083409

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • w części XI- 4 oferty:
 1. MEBLE-MT Mateusz Tryfanów, 32-540 Trzebinia, ul. Cicha 1, NIP: 628-204-32-06
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, 32-310 Klucze, Kwaśniów Górny, ul. Długa 150, NIP: 637-000-23-42
 3. F.H.U. REH-MAR Mariusz Liboza, Jowisza 4/6, 44-117 Gliwice, NIP: 648-108-34-09
 4. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe KAMILA Janusz Ciupiński, Burskiego 2, 10-691 Olsztyn, NIP:739-100-36-95

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE „MOLO” MÓL HENRYK, która jest ofertą ważną i nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.