Eden I

Błędowska 13A32-329 Laski

Ośrodek dzienny 8-16,Ośrodek całodobowy 24h.

608 289 093, 660 049 508seniorzpasja@gmail.com

Projekt „Senior z Pasją” dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach jest realizowany przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe DADAK Urszula Majocha.

Jego celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gmin Bolesław, Bukowno, Olkusz poprzez utworzenie dla 40 Seniorów dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2017r do 30 kwietnia 2020r.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin Bolesław, Bukowno, Olkusz, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej podstawowej czynności dnia codziennego oraz ich opiekunów faktycznych.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 osób. Do dyspozycji Seniorów będzie nowoczesny ośrodek z pięknym ogrodem mieszący się w Laskach. Placówka będzie oferować opiekę w ciągu dnia, w tym posiłki, rehabilitację, zajęcia kulturalnooświatowe, terapię zajęciową grupową i indywidualną dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej, wsparcie mentalne i wspólne spędzanie wolnego czasu.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się pod opieką doświadczonych specjalistów – pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, fizykoterapeutów. Ponadto osoby przebywające w placówce otrzymają wsparcie zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, podtrzymania samodzielności i aktywności w celu przeciwdziałania pogłębienia się dysfunkcji związanych z procesem starzenia się lub niepełnosprawnością.

Dodatkowo projekt zakłada wsparcie dla rodzin/opiekunów faktycznych seniorów poprzez szkolenia, poradnictwo, informowanie, wsparcie psychologiczne. Działania te będą miały wymiar indywidualny i polegać będą na współpracy z rodziną w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych.

 Opiekunowie faktyczni będą objęci działaniami mającymi  na celu ich aktywizację społeczno-zawodową. Do dyspozycji uczestników będzie również doradca zawodowy.