Eden I

Błędowska 13A32-329 Laski

Ośrodek dzienny 8-16,Ośrodek całodobowy 24h.

608 289 093, 660 049 508seniorzpasja@gmail.com

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/RPMP.09.02.03-12-0458/16

By 5th wrzesień, 2017 Bez kategorii Comments Off

Zamawiający – Firma Usługowo Handlowa „DADAK” Urszula Majocha informuje, że w wyniku przeprowadzonego w postępowaniu o udzielenie zmówienia o wartości wyrażonej w złotych kwoty od 20 000 PLN netto do 50 000 PLN netto zgodnie z rozeznaniem rynku określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na dostawę mebli do kuchni, jadalni, sali komputerowej oraz sal do rehabilitacji do Dziennego Ośrodka Pobytu Osób Starszych w Laskach w ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 została złożona:

Read More

Zmiany dot. rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji

By 1st wrzesień, 2017 Bez kategorii Comments Off

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku ze zmianami w projekcie mogą w nim brać udział również mieszkańcy Gminy Klucze. Jednocześnie przedłużeniu uległ termin na składanie dokumentów rekrutacyjnych.

W załączeniu znajduje się zmieniony regulamin rekrutacji, z którym prosimy się zapoznać.

regulamin rekrutacji – 1 wrzesień 2017