Eden I

Błędowska 13A32-329 Laski

Ośrodek dzienny 8-16,Ośrodek całodobowy 24h.

608 289 093, 660 049 508seniorzpasja@gmail.com

Zaproszenie do złożenia oferty nr 5/RPMP.09.02.03-12-0458/16

By 24th sierpień, 2017 Bez kategorii Comments Off

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr 5/RPMP.09.02.03-12-0458/16

w postępowaniu o udzielenie zmówienia o wartości wyrażonej w złotych kwoty pomiędzy 20 000 PLN netto a 50 000 PLN netto zgodnie z rozeznaniem rynku określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na

dostawę mebli do kuchni, jadalni, sali komputerowej oraz sal do rehabilitacji do Dziennego Ośrodka Pobytu Osób Starszych w Laskach w ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

W linkach poniżej znajdują się niezbędne dokumenty do pobrania.

Zaproszenie do złozenia oferty

Zalacznik_1_oferta

Zalacznik 2 (opis przedmiotu zamowienia )

 

 

Przedłużenie terminu rekrutacji!!!

By 10th sierpień, 2017 Bez kategorii Comments Off

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin rekrutacji został wydłużony do 22 września 2017r. Niezbędna dokumentacja dostępna jest w zakładce Dokumentacja Rekrutacyjna.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/RPMP.09.02.03-12-0458/16

By 1st sierpień, 2017 Bez kategorii Comments Off

dotyczy: dostawy wyposażenia sali do rehabilitacji do Dziennego Ośrodka Pobytu Osób Starszych w Laskach w ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Read More