Eden I

Błędowska 13A32-329 Laski

Ośrodek dzienny 8-16,Ośrodek całodobowy 24h.

608 289 093, 660 049 508seniorzpasja@gmail.com

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/RPMP.09.02.03-12-0458/16

By 28th lipiec, 2017 Bez kategorii Comments Off

Zamawiający – Firma Usługowo Handlowa „DADAK” Urszula Majocha informuje, że w wyniku przeprowadzonego w postępowaniu o udzielenie zmówienia o wartości wyrażonej w złotych kwoty od 20 000 PLN netto do 50 000 PLN netto zgodnie z rozeznaniem rynku określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu RTV i AGD do Dziennego Ośrodka Pobytu Osób Starszych w Laskachw ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 została złożona:

Read More

Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/RPMP.09.02.03-12-0458/16

By 24th lipiec, 2017 Bez kategorii Comments Off

Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/RPMP.09.02.03-12-0458/16 na Dostawę wyposażenia sali do rehabilitacji do Dziennego Ośrodka Pobytu Osób Starszych w Laskach w ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/RPMP.09.02.03-12-0458/16

By 20th lipiec, 2017 Bez kategorii Comments Off

Zaproszenie do złożenia oferty nr 2/RPMP.09.02.03-12-0458/16 na dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu RTV i AGD do Dziennego Ośrodka Pobytu Osób Starszych w Laskach w ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Senior z pasją – rekrutacja!

By 9th lipiec, 2017 Bez kategorii Comments Off